DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 300 ZŁ

Reklamacje

                                                                                    FORMULARZ REKLAMACJI

…................................................

[miejscowość, data]

…...............................................................

…...............................................................

…...............................................................

…...............................................................

[Imię, nazwisko, adres konsumenta]

Natalia Fryzowicz

AIP Rose Town

ul. Wspólna 65/8

00-684 Warszawa


REKLAMACJA TOWARU


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu: …............. towar jest wadliwy.

Wada została stwierdzona w dniu: ...................................

Wada polega na: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

- nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

- obniżenia ceny towaru o kwotę …..........(słownie: …..................................................) zł; proszę o zwrot podanej kwoty na konto …..................................................................................* (art. 560 § 1)

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …....................................................... * (art. 560 § 1)…..............................................................

[Podpis konsumenta]

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów